geurradar

In samenwerking met ODBN wordt het geurradar concept ontwikkeld. Dit is een combinatie van geur-meten (bijvoorbeeld met e-noses) en geurmodelleren. Hiermee kan voor de komende uren/dagen aangegeven worden wat de verwachte geurniveaus zullen zijn rond stallen. En (minstens zo  belangrijk) hiermee kan, terugkijkend naar de vorige uren/dag, geëvalueerd worden wat de bijdrage van stallen is geweest[…]