Nieuwe en speciale versies van STACKS voor bizondere situaties

In juli is en nieuwe versie van GeoMilieu gelanceerd. Daarin is de methode om concentraties in drukke straten in steden en dorpen beter te bepalen, vooral wanneer de weggegevens zijn verkregen door deze uit de NLR rekentool te halen.

————————————————————–

Recent zijn ultrafine particles (UFP) rond Schiphol gemeten en met een speciale versie van STACKS berekend. UFP zijn heel kleine stofdeeltjes (kleiner dan 0,1 micrometer) waarvan een sterke verdenking op rust dat deze de gezondheid van mensen kunnen schaden, vooral voor risicogroepen.

————————————————————–

Met (weer een specifieke versie van) STACKS worden endotoxinen niveaus rond agrarische bedrijven geschat.  Inademen van endotoxinen brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. Endotoxinen komen uit stallen en zijn dan een onderdeel van het fijn stof. De vraag bij deze studie is of de huidige grenswaarden voor stank en stof voldoende bescherming bieden voor omwonenden. Het bizondere aan deze STACKS versie is dat er gerekend wordt met meer dan normaal (nl 5) deeltjesklassen en met grovere deeltjes dan PM10. Deze grovere deeltjes zakken merkbaar uit en dit moet in het model verrekend worden.

————————————————————–

In samenwerking met ODBN wordt het geurradar concept ontwikkeld. Dit is een combinatie van geur-meten (bijvoorbeeld met e-noses) en geurmodelleren. Hiermee kan voor de komende uren/dagen aangegeven worden wat de verwachte geurniveaus zullen zijn rond stallen. En (minstens zo  belangrijk) hiermee kan, terugkijkend naar de vorige uren/dag, geëvalueerd worden wat de bijdrage van stallen is geweest op punten waar geurhinder is ervaren. En ten derde, terugkijkend over langere perioden (bijvoorbeeld een maand of kwartaal) kan een beter geurmanagement voor de boer gedaan worden. Hij krijgt immers concrete informatie over de ervaren geurhinder (uit meting) en de verwachte geurhinder (berekend met model+emissiefactoren).

De bedoeling is dat dit op termijn beschikbaar wordt voor boeren, burgers en overheden.