geurradar

In samenwerking met ODBN wordt het geurradar concept ontwikkeld. Dit is een combinatie van geur-meten (bijvoorbeeld met e-noses) en geurmodelleren. Hiermee kan voor de komende uren/dagen aangegeven worden wat de verwachte geurniveaus zullen zijn rond stallen. En (minstens zo  belangrijk) hiermee kan, terugkijkend naar de vorige uren/dag, geëvalueerd worden wat de bijdrage van stallen is geweest op punten waar geurhinder is ervaren. En ten derde, terugkijkend over langere perioden (bijvoorbeeld een maand of kwartaal) kan een beter geurmanagement voor de boer gedaan worden. Hij krijgt immers concrete informatie over de ervaren geurhinder (uit meting) en de verwachte geurhinder (berekend met model+emissiefactoren).

De bedoeling is dat dit op termijn beschikbaar wordt voor boeren, burgers en overheden.