geurradar

In samenwerking met ODBN wordt het geurradar concept ontwikkeld. Dit is een combinatie van geur-meten (bijvoorbeeld met e-noses) en geurmodelleren. Hiermee kan voor de komende uren/dagen aangegeven worden wat de verwachte geurniveaus zullen zijn rond stallen. En (minstens zo  belangrijk) hiermee kan, terugkijkend naar de vorige uren/dag, geëvalueerd worden wat de bijdrage van stallen is geweest[…]

Nieuwe en speciale versies van STACKS voor bizondere situaties

In juli is en nieuwe versie van GeoMilieu gelanceerd. Daarin is de methode om concentraties in drukke straten in steden en dorpen beter te bepalen, vooral wanneer de weggegevens zijn verkregen door deze uit de NLR rekentool te halen. ————————————————————– Recent zijn ultrafine particles (UFP) rond Schiphol gemeten en met een speciale versie van STACKS[…]