Projecten

Actuele projecten: Validatie koppeling Vlaams rekenmodel voor stikstofdepositie (VL)OPS met IFDM
Effect windmolens op verspreiding van stoffen (SO2, PM10 en dergelijke) bij IJmuiden
Actualisatie van de documentatie van het Nieuw Nationaal Model (NNM).
Luchtkwaliteit bij militaire vliegbases (Woensdrecht en de Kooij)

Afgeronde projecten:
Endotoxine concentraties rond stallen
Rekenmodel voor de binnenvaart
Nieuwe versie van V-STACKS
Inzicht in modelonzekerheid.
Analyse van onzekerheden in berekende luchtconcentraties en depositie langs rijkswegen
Fijn stof verspreiding bij een steenfabriek.
Berekening van stofconcentraties bij een steenfabriek ter hoogte van de geplande brug over het Pannerdens kanaal.

 

Voorjaar 2015: Ultrafine particles rond Schiphol.
Een project in samenwerking met RIVM en ECN om de niveaus van UFP’s rond de luchthaven tot afstanden van 10 km te bepalen mbv metingen en modelberekeningen. UFP emissies van vliegtuigen zijn niet goed bekend, maar door pm10 emissies van vliegtuigen uit eerdere studies te gebruiken en daarmee de pm10 niveaus tijdens te meetcampagne (2 maanden) te modelleren, kan een vertaalfactor voor pm10–> UFP worden bepaald. Hiermee kan vervolgens met een speciale versie van STACKS het ruimtelijke beeld van UFP concentraties rond Schiphol worden bepaald over lange termijn. Eindrapportage wordt in najaar 2015 verwacht.

Zomer 2015: hinderbepaling door condensatie en stof rond een steenfabriek
Uitgevoerd in samenwerking met RWS en TCKI. Het doel van de studie is om de zichtbaarheid van een rookpluim (door vochtcondensatie) en door verwaaiiend stof rond ene steenfabriek te bepalen.

Jaar 2015: Modellering van endotoxinen rond agrarische bedrijven.
Een project in samenwerking met WUR en IRAS. rapportage wordt eind 2015 verwacht.
De verkennende berekeningen met STACKS laten zien dat endotoxine niveaus bij bepaalde staltypen hoger zijn de advieswaarde van de Gezondheidsraad. In 2015 zijn inleidende metingen gedaan aan endotoxineconcentraties aan fijn stof en berekeningen met STACKS aan individuele stallen. In 2016 zal een vervolg hierop worden gedaan, gericht op beter in kaart brengen wat de niveaus zijn, welke spreiding te zien is en wat de cumulatie kan zijn in concentratiegebieden, als de bijdragen van stallen bij elkaar worden opgeteld.

Afgeronde projecten:

Rekenmodel voor de binnenvaart

project1

 

Nieuwe versie van V-STACKS

project2