Erbrink Stacks Consult

projecten Luchtkwaliteit

Belangrijke projecten
Validatie rekenmodel voor de binnenvaart

Met de nieuwe rekenmodule kunnen de uurgemiddelde concentraties goed voorspeld worden.

V-STACKS voor de veehouderijen – verbeteringen

Met de vernieuwde V-STACKS worden geurconcentraties rond stallen beter berekend.

Super kleine deeltjes rond Schiphol

Ultra fine particles (UFP) Berekeningen met STACKS laten contouren rond Schiphol zien

Op deze site vindt u informatie over luchtkwaliteit. Bijvoorbeeld stank, fijn stof, vervuiling door verkeer of te veel stikstof op natuurgebieden. Vervuilde lucht heeft een grote impact op onze gezondheid. Daarom zijn er normen die voor de buitenlucht gelden. Luchtkwaliteit kun je meten, maar in veel gevallen even goed (of zelfs beter) bepalen door goede rekenmodellen te gebruiken. In Nederland wordt voor het berekenen van de luchtkwaliteit het Nieuw Nationaal Model (NNM) ingezet. Dit is een modern model dat uitrekent wat de concentraties rond een industrie of verkeersweg zijn. De bekendste versie van het NNM is STACKS, dat onder KEMA vlag is ontwikkeld vanaf 1997. STACKS is het belangrijkste product dat door Erbrink Stacks Consult wordt doorontwikkeld, in licentie wordt gegeven en waarmee ik maatwerk advieswerk voor u kan uitvoeren. Op deze site leest u welke versies van STACKS er zijn en welke adviesvaardigheden voor u belangrijk zijn, als u op zoek bent naar vragen over lokale luchtkwaliteit. STACKS werd tot 2015 als PC-versie commercieel uitgebracht, maar vanaf 2015 alleen commercieel beschikbaar gesteld door een samenwerking van DGMR en Erbrink Stacks Consult. DGMR brengt de software uit.

Advisering

Over Hans Erbrink

Dr J. J. (Hans) Erbrink
"Hans Erbrink is een expert op het gebied van luchtkwaliteit en modelleren"

Dr J.J. (Hans) Erbrink is een expert op het gebied van het berekenen en modelleren van de verspreiding van luchtverontreiniging. Van 1980 -2015 heeft werkt hij bij KEMA (dat later in DNV GL is opgegaan) op het gebied van meten en modellering luchtverontreiniging. Hij heeft bij KEMA het STACKS Model ontwikkeld dat later door VROM (Ministerie I&M) als het Nieuw nationaal Model is opgenomen. Hij heeft ruime ervaring met het opzetten van buitenluchtmetingen en –campagnes in binnen en buitenland. Hij is betrokken geweest bij de internationale benchmarkacties die door de EU zijn opgezet om modellen te harmoniseren. In 1995 is hij gepromoveerd op het proefschrift “Turbulent Diffusion from Tall Stacks”. In de periode 1995-2010 is hij betrokken bij veel MER-projecten (luchtkwaliteitdeel), geurberekeningen en gemeentelijke rapportages. Hij heeft veel relevante ervaring opgedaan bij verkeersprojecten (zoals “Modellen onder de Loep”, “Lucht voor 10” en “Groen voor betere luchtkwaliteit”) en vele adviesprojecten voor bedrijven en gemeenten (vergunningen en bestemmingsplannen). De door de overheid uitgegeven rekenmodellen ISL3A (voor industrieën en fijnstof uit stallen), V-STACKS (geur bij stallen) en AagroStacks (stikstofdepositie op natuurgebieden) zijn uitbreidingen op het STACKS model. De laatste 5 jaar is hij sterk betrokken geweest bij de meer ingewikkelde verspreidingsvraagstukken. Voorbeelden hiervan zijn de interactie tussen grote windmolens en schoorsteenpluimen, rook verspreiding bij kustsituaties, luchtkwaliteit in drukke stedelijke straten, de impact van luchthavens en scheepvaart. Behalve luchtkwaliteit heeft de heer Erbrink sinds 1997 ook ervaring in bio-energie projecten (beleidsondersteunende studies en haalbaarheidsstudies).

 • STACKS verspreidingsmodel

  bij KEMA ontwikkeld

 • adviesprojecten

  voor bedrijven en gemeenten

 • Meer complexe projecten

  (zoals “Modellen onder de Loep”, “Lucht voor 10” en “Groen voor betere luchtkwaliteit”)

 • bio-energie projecten

  beleidsondersteunende studies en haalbaarheidsstudies


conferentie paper bahrhein

The origin of high PM10 and NO2 concentrations in an highly industrialized area: model calculations and analyses of source contributions.

Ensuring the air quality of your environment

Gain insight in air quality by using STACKS+

Onzekerheden bij geurberekeningen

24 september, Nederlandse Stichting Luchtverontreiniging

Laaste nieuws

Blijf op de hoogte

Stel een vraag

Laat mij u helpen bij uw problemen